Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для отримання довгострокового пільгового кредиту для будівництва (реконструкції) та придбання житла.

Перелік документів, які додаються до заяви про надання довгострокового пільгового кредиту для будівництва (реконструкції) та придбання житла для одинокого молодого громадянина

 • Копія паспорту (довідка про реєстрацію місця проживання особи, видана органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», в разі відсутності у документах, що посвідчують особу, відомостей про зареєстроване місце проживання (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях);
 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла, отримані не пізніше ніж за 2 дні до часу подання відповідних документів;
 • Довідка про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб довідка (лист) про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Документи, необхідні для визначення платоспроможності (за 6 останні місяців), а саме:

 • Довідка про доходи з місця роботи за 6 останні місяців (з помісячною розбивкою);
 • Відомості або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;
 • Звітність про доходи за формою, встановленою органом державної податкової служби – для фізичних осіб-підприємців, з відміткою про подання у встановленому законодавством порядку;
 • Інші документи, що підтверджують доходи кандидата;
 • Документ, що посвідчує особу поручителя та документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя, а також заяву поручителя про згоду на те, що його доходи будуть враховані при розрахунку платоспроможності (кредитоспроможності) кандидата – у разі забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором порукою;

 Документи, необхідні для визначення  розміру кредиту, а саме:

Попередній договір про придбання житла (інші документи, що підтверджують зобов’язання або намір власника житла (продавця) укласти з кандидатом договір про придбання житла).

Перелік документів, які додаються до заяви про надання довгострокового пільгового кредиту для будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодої сім’ї

 • Копії паспортів повнолітніх членів сім’ї (довідка про реєстрацію місця проживання особи, видана органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», в разі відсутності у документах, що посвідчують особу, відомостей про зареєстроване місце проживання (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях);

 • Копії реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла, отримані не пізніше ніж за 2 дні до часу подання відповідних документів (на кожного члена сім'ї);
 • Довідка про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);
 • Документи, що підтверджують родинні стосунки

Документи, необхідні для визначення платоспроможності за останні 6 місяців (надаються на кожного працюючого члена сім’ї), а саме:

 • Довідка про доходи з місця роботи за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою);
 • Відомості або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;
 • Звітність про доходи за формою, встановленою органом державної податкової служби – для фізичних осіб-підприємців, з відміткою про подання у встановленому законодавством порядку;
 • Інші документи, що підтверджують доходи кандидата;
 • Документ, що посвідчує особу поручителя та документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя, а також заяву поручителя про згоду на те, що його доходи будуть враховані при розрахунку платоспроможності (кредитоспроможності) кандидата (крім випадків поруки другого з подружжя – члена сім’ї кандидата )– у разі забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором порукою

Документи, необхідні для визначення  розміру кредиту, а саме:

Попередній договір про придбання житла (інші документи, що підтверджують зобов’язання або намір власника житла (продавця) укласти з кандидатом договір про придбання житла).

У разі звернення уповноваженої особи також подається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені громадянина.

Під час подання необхідних документів до відділення Держмолодьжитла кандидат повинен пред’явити паспорт. У разі наявності в відділенні Держмолодьжитла програми для зчитування даних з паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки, відділення Держмолодьжитла з використанням зазначеної програми звіряє інформацію, що містить такий паспорт (у тому числі відомості щодо місця реєстрації та складу сім’ї кандидата) з відповідними відомостями, наданими кандидатом. Відповідальність за достовірність наданих відомостей несе кандидат. Якщо кандидат подав неправдиві відомості, договір про іпотечний кредит не укладається, а за укладеним, відповідно до умов кредитного  договору, Держмолодьжитло має право достроково стягнути всю суму залишку непогашеного кредиту та відсотків за користування ним.