Фінансова звітність за 2018 рік

1. Форма№1 – Баланс

2. Форма №2 – Фінансові результати

3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів

4. Форма №4 – Звіт про власний капітал

5. Примітки до річної фінзвітності

6. Аудиторський висновок