Інформація для громадян, які отримують часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

Інформація для громадян, які отримують виплати, відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 №853
(договори про надання часткової компенсації відсотків 2003-2006 років)

З метою реалізації Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N853, між Вами (далі - Позичальник) та регіональним управлінням/іпотечним центром Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі-Фонд) був укладений Договір про надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, згідно якого Фонд має право розпоряджатися коштами часткової компенсації та здійснювати контроль за їх цільовим використанням Позичальником, а також може достроково розірвати Договір у визначених ним випадках та порядку, переглядати розмір часткової компенсації у разі зміни розміру облікової ставки Національного банку з урахуванням виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором та коштів, передбачених на часткову компенсацію у державному бюджеті на відповідний рік.

Враховуючи, що відповідно до постанов Національного банку України від 15.07.2014 №417, від 12.11.2014 №719, від 04.02.2015 №81 та від 02.03. 2015 №154 “Про регулювання грошово-кредитного ринку” розмір облікової ставки Національного банку підвищено та встановлено на рівні 12,5%; 14%; 19,5% та 30% річних відповідно, Фондом прийнято рішення щодо звірки із Вами розрахунків станом на 01.04.2015 р.

З цією метою Вам необхідно до 25.05.2015:
1) отримати в банку, яким надано кредит із частковою компенсацією відсотків за Договором, інформацію за формою, що додається, та надати її до Фонду;
2) підписати з Фондом Акт звірки за формою, що додається.

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно із Цивільним кодексом України ненадання Вами запитуваної інформації є підставою відстрочення надання Вам часткової компенсації відсотків на відповідний строк.

Додаток 1: проект листа-звернення до Банку-кредитора.
Додаток 2: проект Акту звірки розрахунків між Фондом та Позичальником станом на 01.04.2015.